[Vietsub+ Pinyin] Định nghĩa – Cát Đông Kỳ || 定义 (葛东琪)

[Vietsub+ Pinyin] Định nghĩa - Cát Đông Kỳ || 定义 (葛东琪)

Trình bày + Sáng tác: Cát Đông Kỳ
Sub+Time+Encode: Tiếu Đãng

Chia sẻ tại ArabXanh.com, bài viết [Vietsub+ Pinyin] Định nghĩa – Cát Đông Kỳ || 定义 (葛东琪) thuộc chuyên mục https://arabxanh.com/c/giao-duc/giai-dap/.