Xuân về trên bản mèo (Hướng dẫn guitar solo) và PENTATONIC #guitartalk

Xuân về trên bản mèo (Hướng dẫn guitar solo) và PENTATONIC #guitartalk

Chào các bạn, lại thêm 1 guitar talk nữa. Chủ đề lần này là ngũ cung – pentatonic, và áp dụng với 1 bài hát rất hay: Xuân về trên bản mèo.

Theo dõi Haketu tại:
☞ Mua guitar & lớp học ở tp.HCM: https://www.haketumusiccenter.com/
☞ Fan Page: http://www.facebook.com/haketuguitar
☞ Instagram: https://www.instagram.com/haketu

Bài viết Xuân về trên bản mèo (Hướng dẫn guitar solo) và PENTATONIC #guitartalk được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.